Management & Consultancy

Ontdek meer

Welkom

Ondersteuning in management en consultancy

Mens en organisatie in beweging

Zoekt u een interim-manager die in afgesproken tijd een vastgelopen afdeling weer aan het werk krijgt? Een projectleider die binnen het beschikbare budget een winstgevende activiteit op poten zet? Een motivator en inspirator die ervoor zorgt dat uw medewerkers weer met plezier naar hun werk gaan om resultaten te behalen?

Dan bent u bij Tomenco aan het juiste adres.

Tomenco biedt tijdelijke ondersteuning in management en consultancy. Tomenco opereert op tactisch en operationeel managementniveau bij opdrachtgevers onder andere binnen de (semi) overheid, de gezondheidssector, het uitzendwezen, de re-integratie en outplacementbranche, het onderwijs , de goede doelen sector en de zakelijke dienstverlening.

Tomenco brengt mensen en organisaties in beweging met als doel verbeteringen te bewerkstelligen.

Ontdek Tomenco

Over Tomenco

Mijn naam is Tom Cassee. Ervaren interim-manager, projectmanager, consultant en de man achter Tomenco.

Graag bied ik u mijn diensten aan als enthousiasmerend, veranderingsgezinde generalist. In welke branche u ook werkzaam bent. Wat uw problemen ook zijn. Mensen enthousiasmeren en een bindende schakel zijn tussen specialisten is mijn passie. Mijn kracht is duidelijkheid. Zowel richting opdrachtgevers als medewerkers.

Werkwijze
In een aantal gesprekken bespreken we samen wat uw problemen zijn en wat ik daarbij voor u kan betekenen. Vervolgens stel ik in overleg met u een plan van aanpak op dat met heldere meetpunten leidt tot een goed omschreven eindresultaat. De inbreng van de betrokken medewerkers is daarbij minstens zo belangrijk. Uiteindelijk zijn zij het immers die het voorstel tot een succes moeten maken.

Integriteit

Afspraak is afspraak, vertrouwen is de basis voor een goede samenwerking.

Enthousiasme en Betrokkenheid

Werken vanuit enthousiasme en positief denken is voor mij vanzelfsprekend. Dat geeft de mensen aan wie ik leiding geef of met wie ik samenwerk een enorme hoeveelheid energie. En die is weer nodig om tot een succesvolle verandering binnen uw organisatie te komen.

Flexibiliteit

Door mijn flexibiliteit in denken en handelen, pas ik mij snel aan situaties en een nieuwe omgeving aan. Dat scheelt inwerktijd en geld.

Resultaatgerichtheid

Wat mensen het meest motiveert, is het bereiken van resultaten. Deze kunnen liggen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling; het helpen van klanten of financiële resultaten. Om resultaten te halen, stellen we samen eerst doelen vast conform het SMART principe: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. U weet dus precies waar u aan toe bent en kunt mij altijd op het resultaat afrekenen.

Humor

Een lach op zijn tijd en relativeren; Ik heb gemerkt dat plezier tot prestaties leidt. Humor vormt dan ook een niet te onderschatten kracht in mijn werk.

Interim-management

U kunt Tomenco inzetten bij overbrugging van een periode bij het ontbreken van een manager, maar ook wanneer u binnen uw organisatie een verandering wenst op het gebied van cultuur, werkwijze en/of resultaten. Verandering is pas succesvol als het leidt tot verbetering. Ook in crisissituatie vindt u in Tomenco een betrouwbare partner die zich richt op structurele oplossingen.

Tomenco is gericht op samenwerken en onderscheidt zich door leiderschap, eenvoud, transparantie, oog voor mens en resultaat.

Lees verder

Consultancy

Ondersteuning in management en consultancy

Nieuwe uitdagingen

De markt en de wereld waarin een organisatie opereert is grillig en veranderlijk. Dit leidt tot bedreigingen, maar ook tot nieuwe kansen. Het analyseren van de markt, het in kaart brengen van uw organisatie waarbij behalve sterktes en zwaktes ook mogelijkheden naar voren komen, geeft u inzicht in uw bedrijf en kan leiden tot een verandering van strategie, inrichting, cultuur, marktbewerking en introductie van nieuwe producten en diensten. Tomenco adviseert en begeleidt u in dit proces.

De diensten die Tomenco biedt zijn afzonderlijk afneembaar, maar vaak ook interactief met elkaar verbonden. Een consultancy-opdracht kan leiden tot uitvoering van het advies middels een interim- of projectmanagement opdracht.

Uiteraard gaat Tomenco nieuwe uitdagingen niet uit de weg!

projectmanagement

Tomenco is uw spin in het web die processen initieert en deadlines bewaakt, professionals begeleidt en aanstuurt, management rapportages oplevert en optreedt als aanspreekpunt voor directie. Projecten kunnen liggen in de sfeer van Zorg en Welzijn, HRM, facilitaire zaken, inkoop van diensten, Goede doelen.

Voorbeelden:
 • Begeleiding en uitvoering van een reorganisatie
 • Opzetten van een nieuwe afdeling
 • Start van een nieuwe bedrijfsactiviteit
 • Beheer van de huisvestingsportefeuille
 • Begeleiding bij een aanbesteding van re-integratieactiviteiten of bij de inhuur van flexpersoneel
 • Fondsenwerving en verantwoording

Tomenco kan u in dergelijke cases op projectbasis van dienst zijn. Een heldere omschrijving van het gewenste resultaat, een plan van aanpak waarin tijdsduur, inzet van middelen en kosten vermeld worden en een goede uitvoering, vormen de werkwijze van Tomenco.

ERVARING

Met Tomenco haalt u ruim 20 jaar
management-ervaring in huis.

Operationeel management

Binnen uitzend-, re-integratie- en outplacementbranche ervaring met:

 • Directe aansturing van vestigingsmanagers
 • Acquisitie en accountmanagement binnen private en publieke sector
 • Personeelsbeleid op het gebied van in- door- en uitstroom van medewerkers
 • Opstellen van begrotingen
 • Profit en loss verantwoordelijk zijn
 • Implementatie van Service Excellence Programma
 • Organiseren van relatie- en netwerkbijeenkomsten
 • Geven van trainingen

Binnen zorg en welzijn

 • Directe aansturing van teammanagers en medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen
 • Manager Thuisbegeleiding
 • Locatiemanager instelling voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel
 • Budgetverantwoordelijk
 • Teamontwikkeling

Project management

Binnen landelijk opererend re-integratiebureau:

 • Uitvoering van een reorganisatie van 145 fte. Verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering. Naast het schrijven en communiceren van plan van aanpak, ook de gesprekken gevoerd, en einde dienstverband afgewikkeld. Aanspreekpunt voor directie, HRM en Juridische zaken. Tevens voorzitter van het project team.
 • Strategisch Plan Ontwikkeling. Als projectleider verantwoordelijk voor facilitaire - en inhoudelijke ondersteuning. Spil tussen directie en extern organisatie advies bureau. Organiseren van plenaire- en kernteam bijeenkomsten. Analyseren en bewerken van marktgegevens.
 • Beheren van huisvestingsportefeuille. Verantwoordelijk voor afstoten van oude- en aanhuren van nieuwe panden. Contacten leggen en onderhandelingen voeren met bedrijfsmakelaars en eigenaren. Advisering over aan- en verhuur aan directie.

Consultancy

 • Advisering aan directie van positionering en landelijke uitrol van project Positief Werkt.
 • Beleidsnotitie met betrekking tot beschrijving en implementatie van matrixorganisatie en portfoliomanagement.
 • Inrichting van processen en organisatie onderdelen gericht op versterking samenwerking.
 • Hands on ondersteuning van managers in de zorg op het gebied van werken binnen de financiële kaders en verantwoording.

Onderwijs & Training

 • Doceren van vakken Bedrijfsorganisatie, Managementvaardigheden, Projectmanagement, Organisatiepsychologie, Marketingcommunicatie en Veranderkunde
 • Trainingen Time Management, Presentatievaardigheden en Teamontwikkeling.

contact

Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact op.

Tomenco Management & Consultancy
Tom Cassee
Helena Hoeve 11
2804 HV Gouda

+31 6 23797270
info@tomenco.nl